CETIA

Prosjektet skal utvikle nye metoder for å overvåke kystmiljøet og ny teknologi for biologisk
gjenoppbygging. Redskap i dette er grensekryssende akademisk opplæring. Mer spesifikt innhold er å utvikle bedre metoder for å se effekter av ulike forurensningskilder, som oljeutslipp. Prosjektet vil akkumulere akademisk kunnskap, føre til anbefalinger til beslutningstakere og utdanningsprogrammer.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Tromsø

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2011 - 01.03.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 4500000 Kjell

Total: 2621341 €

Andre partnere

Statlige Tekniske Universitet, Murmansk (MSTU)
Medsøker fra Finland