Center of Expertise for Energy in Cold Climate

Den 10 oktober 2007 i Bodö hade utrikesministrarna från Norge, Sverige och Finland ett möte där man bland kom fram till att gemensam energiutveckling i Nord har stora potentiella utvecklingsmöjligheter. Ett kraftigt stöd uttalades för att samordna den samlade energikompetensen hos de olika aktörerna i Nordkalottområdet för att skapa bättre förutsättningar till konkreta resultat baserat på värdekedjan: forskning och teknikutveckling, innovationer och produktutveckling, kommersialisering, företagsutveckling och internationalisering.

Mål och syfte

Genom kartläggning, nätverksbildning och samverkan av befintliga aktörer inom energibranschen ska projektet skapa en expertisplattform inom energiutveckling i Nordkalottområdet. Det långsiktiga målet är att det ska finnas en resursstark utvecklingsmiljö i Nordkalotten med spetskompetens inom främst förnybara energiområden som bio-, vind-, vatten- och sol-energi.

 

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

01.07.2008 - 30.09.2009

Budsjett

Norsk bidrag: 423 712 Kjell

Total: 105 928 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Luleå Tekniska Universitet
– Høgskolen i Narvik