Byggnadstradition i gränstrakter

Norsk prosjekteier

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2004 - 30.04.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 4217000 Kjell

Total: 915363 €