Byggnadskultur längs Kölen

I den sammenheng finnes det et behov for nye former for informasjon om byggeskikk og godt bygg håndverk som kan øke allmenhetens interesse for å bevare bygningene. Kompetanseheving om arbeidsformer hos håndverkere, bygningsvriksomheter og boligeiere er nødvendig.

 

Norsk prosjekteier

Hedmarksmuseet og Domkirkeodden

Kontakt

Prosjektperiode

05.12.2003 - 30.04.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 156500 Kjell

Total: 33491 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.hedmarksmuseet.no/