Building with Nature

Flom utgjør en av de alvorligste riskikoene for tap av liv og verditap i Nordsjøregionen. Tradisjonelt beskyttes kystområdene i regionen av grå infrastruktur som betongdemninger og steinsatte diker. Building with Nature fokuserer på økt bruk av grønn infrastruktur for å beskytte oss mot flom og andre naturkatastrofer relatert til klimaendringer.

Norsk prosjekteier

Norges vassdrags- og energidirektorat

Prosjektperiode

01.12.2015 - 01.07.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 20 000 €

Total: 6 840 000 €

Andre partnere

ECOSHAPE, Building with Nature (NL)
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz des Landes Schleswig-Holstein (DE)
Länsstyrelsen Skåne (SE)
Common Wadden Sea Secretariat (DE)
Vlaamse Milieumaatschappij (BE)
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (DE)
Kystdirektoratet (DK)
Waterschap Noorderzijlvest (NL)
Tweed Forum (UK)
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling KUST (BE)
Scottish Government (UK)
Scottish Environmental Protection Agency, United Kingdom
Stichting IHE Delft, The Netherlands