Border Art

Norsk prosjekteier

Østfold Kunstnerssenter

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2006 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 2578200 Kjell

Total: 548171 €