Blå bioteknikk for bærekraftig innovasjon

Prosjektet Blå bioteknik for bærekraftig innovasjon skal bidra til kommersialisering av innovative ideer på området for blå bioteknik og styrke samarbeidet mellom forskning og næringsliv.

Et spesielt fokus for norsksvenske prosjektet er mikroalger, blant annet med henblikk på å øke forståelsen av deres betydning for det marine miljøet.

Norsk prosjekteier

MareLife

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 1705184 Kjell

Total: 938.504 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Innovationskontor Väst
Chalmers Tekniska Högskole
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Campus Kjeller AS