Bedriftsaksellerator for vekst

Forstudien skal utvikle et konseptgrunnlag for «Bedriftsaksellerator for vekst» i grenseregionen Østfold og Fyrbodal. Prosjektet skal kartlegge potensielle hindringer for et slikt konsept. Det skal gjennomføres ulike Springbrett-varianter for kunnskapsoverføring til norske og svenske virksomheter fra et felles ekspertpanel bestående av kompetansepersoner fra ulike bransjer.

Norsk prosjekteier

Connect Norge

Prosjektperiode

15.08.2010 - 14.08.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 53587 €

Mer om prosjektet