BB Network

1. Faglig samarbeid For ledelsegruppa på skolene om strategitenkning og evaluering av gjeldende planer. For lærerne på Helse- og sosiafag/omvårdnadsprogrammet og kjemi/process om faglige utfordringer og undervisningsmetoder. 2. Lærerutveksling Et begrenset antall lærere fra de nevnte studieretninger hospiterer på den samarbeidene skolen med formål å tilegne seg ferdigheter i andre/nye undervisningsmetoder. 3. Elevutveksling 2. klasser fra hver studieretning på de to skolene hospiterer på den samarbeidende skolen med formål å få kunnskaper og kompetanse gjennom felles opplegg med deres elever

 

Norsk prosjekteier

Borg videregående skole

Kontakt

  • Berg, Rita

Prosjektperiode

08.01.2002 - 31.07.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 730000 Kjell

Total: 39220 €

Mer om prosjektet