Barn och unga i gränslandet

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.09.2005 - 30.06.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 1700000 Kjell

Total: 345560 €