Bærekraftig utvikling i grensefjellene – fase 2

Projektet bygger på en tidigere gjennomført forstudie med dybdeintervjuer med utvalgte representater for reinnærin, myndigheter, turistnæring, grunneiere og entreprenører med interesser i grensefjellene Sylene. Målet for prosjektet er å utvikle en handlingsplan som inkluderer både sosiale, økonomiske og miljømessie aspekter for området.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Kontakt

  • Adsten, Lennart

    Naboer AB

    +46 (0)70 320 04 69

    +46 (0) 70 320 04 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2010 - 30.09.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 125.000 Kjell

Total: 58946 €

Andre partnere

Naboer AB