Bærekraftig rekefiske i Skagerrak

Rekefisket er det økonomisk viktigste fiskeriet i KASK-området med en anslått førstehåndsverdi på omlag 500 millioner kroner. Rekebestanden varierer år for år, og påvirker både kvoter og priser. En fortsatt bærekraftig næring basert på naturressursen avhenger av et kunnskapssamarbeid mellom relevante aktører i regionen.

Prosjektet skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom aktørene og framskaffe et godt faktagrunnlag for beregning av rekebestanden i Skagerrak. Målet er å etablere en bedre forvaltning av den felles rekebestanden.

Norsk prosjekteier

Havforskningsinstituttet

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    92409667

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Prosjektperiode

01.07.2010 - 30.06.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 3 530 422 Kjell

Total: 1.840.004 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Danmarks Tekniske Universitet – DTU Aqua
Ministeriet för Fødevarer
Landbrug och Fiskeri
Danmarks Fiskeriforening
Fiskeridirektoratet
Fiskerlaget Sør
Fiskeriverket