Arctic Image

Prosjektet skal skape et mer intensivt og strategisk samarbeid mellom den audiovisuelle industrien og andre bransjer, særlig reiselivsnæringen og regional markedsføring. Prosjektet skal utvikle driftsmodeller, hvor man kan utnytte audiovisuelle produksjoner ved markedsføring av regionen, merkevarebygging og til å utvikle reiselivsnæringen. Målet er at AV-bransjen i regionen skal vokse og generere nye tjenester og næringsvirksomhet som gavner andre bransjer og fremmer eksportinntekter.

Det meste av den audiovisuelle produksjonen som foregår i vår region blir distribuert internasjonalt. TV-produksjoner, spillefilmer, dokumentarer og spill som er produsert i vår region, setter fokus på vår historie, kultur, arrangement og folk. Samtidig er dette innholdet ikke blitt utnyttet i markedsføringen av vår region. Arctic Image-prosjektet har til hensikt å løse dette behovet. Hittil har den audiovisuelle bransjen fokusert på å tilby tjenester og service til produksjoner utenfra og på å maksimere økonomisk gevinst i regionen, basert på forbruk. Men sett fra et markedsføringsperspektiv, er produksjonene ikke utnyttet i det hele tatt. Utviklingen av den audiovisuelle industrien må fortsette slik at økt produksjonsvolum og dermed vekst i næringen, sysselsettingen og eksportinntekter fortsetter i positiv retning.

Norsk prosjekteier

FilmCamp

Prosjektperiode

01.03.2015 - 31.12.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 2 290 809 Kjell

Total: 1 799 134 €

Andre partnere

Naturpolis

Keskipohjanmaan koulutusyhtymä

Kainuun ammattiopisto