Agriculture

Norsk prosjekteier

Bioforsk, Tromsø

Prosjektperiode

01.01.2013 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 336408 Kjell

Total: 35500 €