Østersjøstrategien

Østersjøstrategien

EUs strategi for Østersjøregionen er et samarbeid mellom EUs medlemsstater rundt Østersjøen (Sverige, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland). Strategien åpner også for samarbeid med EUs naboland i regionen (Norge).

Gjennom strategien samarbeider landene rundt Østersjøen for å løse de grenseoverskridende utfordringene som regionen står overfor i dag.

Østersjøstrategiens mål og delmål:

Samarbeidet i Østersjøstrategien skjer bl.a. gjennom ulike tiltak og prosjekter. Disse retter seg mot ulike prioriterte områder, såkalte policy areas. Strategiens handlingsplan rulleres jevnlig og den siste versjonen ble vedtatt i februar 2021 EUSBSR Action Plan. Norske partnere er velkomne inn i alle initiativ av relevans for Norge. De ulike fokusområdene koordineres av aktører fra de åtte medlemslandene rundt Østersjøen. Kontaktinformasjon til disse finnes på strategiens hjemmesider.  

Fra 1. oktober 2022 støttes Østersjøstrategien av et Baltic Sea Strategy Point lokalisert til henholdsvis Turku i Finland og Hamburg i Tyskland.  

Home (balticsea-region-strategy.eu)

Kontakt

Ann Irene Sæternes

Østlandssamarbeidet

+47 95 83 27 58

annsa@afk.no

Koordinator for Interreg Østersjøprogrammet (Baltic Sea Region)