NPA: Første utlysning forprosjekter

Den første utlysningen for forprosjekter i Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA) er planlagt å åpne 29. august og stenge 19. september 2022 kl. 12.00 CET. Overvåkingskomiteen vil ta en avgjørelse på hvilke prosjekter som får støtte 23. november 2022. (Dato for beslutning må godkjennes av NPAs overvåkingskomité i september). Kunne du tenke deg å…

Interreg ØKS: Utlysning hovedprosjekter

Søknadsrunde 2022:1Fra 2.–23. september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter. Søknadsrunden er den første innenfor Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 og det er 140 millioner euro å søke om. Norske partnere kan få finansiert 50 prosent av kostnadene. Alle fire tiltaksområdene med tilhørende spesifikke mål er åpne for søknader. Satsingsområdene er 1) Innovasjon og entreprenørskap, 2)…

NPA 2021-2027 – 2. utlysning av prosjekter

Overvåkingskomiteen (MC) ser etter prosjekter innenfor følgende prioriteringer: PRIORITET 1: Styrke innovasjonsevnen for robuste og attraktive NPA-samfunn 1.1 - Utvikling og forbedring av forsknings- og innovasjonskapasitet og bruk av avansert teknologi 1.2 - Å høste fordelene av digitalisering for innbyggere, bedrifter, forskningsorganisasjoner og offentlige myndigheter og 1.3 - Forbedre bærekraftig vekst og konkurranseevne til SMB…

Østersjø: Små prosjekter

Small projects INNOVATIVE, WATERS-SMART & CLIMATE-NEUTRAL SOCIETIES Small projects aim at facilitating easier access to the Programme, in particular for those partners that have not previously participated in the Programme. Applying for a small project and implementing a small project is much simpler when compared to the core projects. For example, the budget of a small project is…

ESPON: Utvikling av webside

ESPON Website Development, Hosting, and Maintenance Services POSTED ON OCTOBER 3, 2022BY ESPONIN OPEN CALLS The purpose of this call for tenders is to sign a single-operator Framework Agreement for the provision of ESPON Website Development, Hosting, and Maintenance Services. Budget The maximum estimated budget for this contract is EUR 500,000 (five hundred thousand euros), exclusive of VAT…

Sverige-Norge: Runde 2 grenseregion

Søknadsfrist for runde 2 er 15. november 2022 selv om Regionalforvaltning.no er åpen etter denne dato.  Visjon for programmet: «En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion utan gränshinder» Visjonen skal oppnås ved å: utnytte og utvikle grenseregionens samlede ressurserredusere grensens barriereeffekterutvikle grenseområdene til felles bo,- arbeids- og servicemarkeder og basert på valg av…