NPA: Første utlysning forprosjekter

Den første utlysningen for forprosjekter i Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA) er planlagt å åpne 29. august og stenge 19. september 2022 kl. 12.00 CET. Overvåkingskomiteen vil ta en avgjørelse på hvilke prosjekter som får støtte 23. november 2022. (Dato for beslutning må godkjennes av NPAs overvåkingskomité i september). Kunne du tenke deg å…

Interreg ØKS: Utlysning hovedprosjekter

Søknadsrunde 2022:1Fra 2.–23. september tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter. Søknadsrunden er den første innenfor Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027 og det er 140 millioner euro å søke om. Norske partnere kan få finansiert 50 prosent av kostnadene. Alle fire tiltaksområdene med tilhørende spesifikke mål er åpne for søknader. Satsingsområdene er 1) Innovasjon og entreprenørskap, 2)…