ØKS: 1. søknadsrunde 2023

Alle fire tiltaksområdene og tilhørende spesifikke mål er åpne for søknader. Satsingsområdene er Innovasjon og entreprenørskap, Grønn omstilling, Transport og mobilitet og Grenseløst arbeidsmarked. Du kan søke støtte på alle tre delområdene, d.v.s. samlet innenfor Øresund-Kattegat-Skagerrak, Øresund (med regionene Skåne, Hovedstaden og Sjælland) eller Kattegat-Skagerrak (med regionene Halland, Västra Götaland, Viken, Oslo, Agder, Vestfold og…

ESPON 2030: 6 åpne utlysninger

Programmet ESPON 2030 har 6 åpne utlysninger tilgjengelig for norske deltakere Nedenfor finner du lenker til de konkrete utlysningene. Utlysningsdokumentasjonen vil snart (etter validering) være tilgjengelig på "Luxembourg Public Procurement Portal" og EUs offisielle portal for anskaffelser – TED. Fullfinansiering Konsortium som får kontrakt, og som eventuelt har en norsk partner vil bli fullfinansiert. Det…

Kolarctic: Ex-post evaluation

Ex-post evaluation of the Kolarctic ENI CBC 2014-2020 programme The Managing Authority of the Kolarctic CBC 2014-2020 Programme invites interested parties to submit an offer for performing the ex-post evaluation of the Kolarctic programme. The ex-post evaluation is carried out to provide an overall independent assessment about the effectiveness and impacts of the implementation of…

Nordsjø: meld interesse for 3. utlysning

Vi er glade for å kunngjøre at norske organisasjoner kan bli med i Nordsjøprosjektpartnerskap igjen. Norsk finansiering Prosjekter som planlegger å melde sin interesse for utlysning 3 inenfor prioritet 1 (Robust & Smart economies) kan inkludere partnere fra Norge. Det vil være noe begrenset finansiering i Call 4 for at norske partnere kan bli med…

Youth4Regions – program for unge journalister

Velkommen til plattformen for 2023 Plattformen er åpen for søknader frem til 10. juli 2023, 17:00 CET. Vennligst les vilkårene for deltakelse før du søker. For mer informasjon om Youth4Regions-programmet, besøk www.youth4regions.eu. For eventuelle spørsmål om søknadsprosessen, vennligst send en e-post til: youth4regions@euregionsweek.eu. Youth4Regions er EU-kommisjonens program som hjelper journaliststudenter og unge journalister med å…

Sverige-Norge åpen utlysning

Ser dere grensen som en ressurs? Har dere bærekraft som rettesnor? Da er dere velkommen til å sende inn søknad til Interreg Sverige-Norge. Utlysningen er åpen for søknader innen alle fire prioriteringene: Frist for å levere søknaden er 15. september. Forprosjekt og småskalaprosjekter kan søkes fortløpende.

Aurora: Småskala prosjekter

Small-scale projects From December 2023, open and upcoming calls for small-scale projects will be announced on this webpage as well as social media well in advance of the deadline. Calls…

ØKS – Utlysning 2024:1

Fra 12. januar til 8. februar 2024 tar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak i mot søknader om å drive hovedprosjekter.

Sverige-Norge – Åpen utlysning

Har du en idé om hvordan vi kan styrke samarbeidet mellom Sverige og Norge? Ser du på grensen som en ressurs? Har du bærekraft som rettesnor? Da er du velkommen…

Østersjøprogrammet – Utlysning åpen

INNOVATIVE SOCIETIES & CLIMATE-NEUTRAL SOCIETIES Apply now! Do you have a smart project idea how to bring in innovative and/or and climate-neutral solutions for the benefit of people around the…

NPA: Fjerde utlysning åpen

The Interreg NPA 2021-2027 Fourth Call for main project applications is open from 11th October 2023 to 2nd February 2024 12:00 CET (noon). All applicants should read the 4th Call for projects Terms of…