Nytt Interreg-prosjekt skal ta Nordkalottens ur-fortellinger til reiselivet

Den gode fortellingen legger grunnlaget for mang en reiselivssuksess. Se bare til Disneyland. Eller Kardemommeby eller Kaptein Sabletanns rike i Kjuttaviga, for den del. Nå skal et nytt Interreg-prosjekt bruke særegne historier, språk og kultur fra Nordkalotten for å styrke regionens reiseliv. «Our Stories – the business of using storytelling to draw people in» ble nylig godkjent etter den tredje utlysningen av midler til samarbeidsprosjekter i Interreg Nord-programmet.

Liten bedrift startet stort prosjekt
– Det kjennes stort, virkelig stort, sier Inger Birkelund, reiselivsgründer, daglig leder i partnerbedriften Ihana! – og den som i sin tid tok initiativet til samarbeidet.

– Reiselivet består av mange små bedrifter som mangler erfaring i å bruke storytelling i reiselivssammenheng. Formålet er å utvikle en metodikk som gjør det enkelt å bruke fortellinger som et viktig element i reiselivsproduktet, sier Birkelund.

[sitat navn=»Inger Birkelund»] Det er utrolig givende å lære hverandre å kjenne på tvers av bedriftskultur, etnisitet og språk [/sitat]«Our Stories» er et samarbeid mellom Ihana!, Lapland Universitet i Tornio (leadpartner), musikkensemblet JORD fra Pajala og Svefi – Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda. Verktøyene og metodikken som skal utvikles tar for seg alt fra innsamling til formidling av fortellinger på tvers av språk, kulturuttrykk, minoriteter – og landegrenser.

Styrker reiselivet på Nordkalotten
Prosjektet skal også generere en felles «Northern Lights Story Arc». Prosjektpartnerne deltar i innsamling av fortellinger og ulike produksjoner basert på disse. Flere samarbeidspartnere skal støtte prosjektet gjennom kompetansedeling, og gjennom informasjonsspredning av aktiviteter og resultater. På norsk side er Halti næringshage sentral i å opprette og koordinere kontakt og samarbeid mellom prosjektet, norsk prosjektpartner og deltakende reiselivsbedrifter i regionen.

– Fortellingene, verktøyene og metodikken skal deles fritt på denne digitale plattformen. I tillegg skal vi arrangere konferanser om hvordan man kan bruke storytelling og hvorfor dette gir folk et tettere forhold til en destinasjon, forklarer Birkelund.

Slik skal prosjektet bidra til å forsterke både det generelle omdømmet og de enkelte reiselivsproduktene med genuine opplevelser fra den den felles kulturarven som binder folk sammen lengst nord i Norge, Sverige og Finland.

– Prosjektet bidrar også til å styrke identiteten gjennom å få fram mangfoldet i fortellinger, språk og kulturuttrykk på Nordkalotten, sier Birkelund.

Tydelig grenseregional merverdi
Gjennom hele historien har menneskene lengst nord utvekslet fortellinger og erfaringer på tvers av etniske og språklige barrierer. Et samarbeid over landegrensene er derfor både logisk og det eneste riktige, mener initiativtakeren.

– Ut over de konkrete prosjektmålene bidrar samarbeidsformen til forbrødring. Det er utrolig givende å lære hverandre å kjenne på tvers av bedriftskultur, etnisitet og språk. Vi har ulike innfallsvinkler, men i sum sitter prosjektfellesskapet på utrolig mye kompetanse og et nettverk som er uvurderlig, sier Birkelund, som trekker fram samarbeidet mellom offentlige forskningsmiljøer og private bedrifter som et ubetinget gode for prosjektet.

«Our Stories» er et 3-åring prosjekt med oppstart 1. august 2016. Totalkostnadene er på 1,1 millioner Euro. På norsk side finansieres prosjektet i hovedsak med tilskudd fra Interreg Nord, regional medfinansiering fra Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge samt SkatteFunn.

Om Interreg Nord
Programmet legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom. Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet.