Har gjort hverdagen enklere med velferdsteknologi

– Samarbeid over grensa utfordrer oss til å skape bedre velferdsteknologiske løsninger.

Det er budskapet fra Interreg-prosjektet SOL (Support Quality of Life), en grenseoverskridende satsning innen helse og velferdsteknologi.

Velferdsteknologi er alle former for digital teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial mobilitet. Velferdsteknologi kan også styrke mobilitet, samt fysisk og kulturell aktivitet. Helsesektoren blir stadig mer digitalisert og teknologisert, men utfordringen ligger i å implementere ulike velferdsteknologiske løsninger.

– Flere stortingsmeldinger påpeker at vi blir flere eldre i samfunnet og at vi må jobbe på en annen måte, forteller prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Selve ideen til prosjektet startet med at Kunnskapsbyen Lillestrøm tok kontakt med Karlstad kommune. De hadde en idé om et samarbeid om å innføre velferdsteknologi.

– Vi hadde allerede jobbet med denne utfordringen i et par år, men hadde ikke kommet så veldig langt. Da kunnskapsbyen Lillestrøm tok kontakt med oss var det som en gave fra oven, sier Pia Adenmark, svensk prosjektleder i SOL.

LES MER: Karlstad øker bruken av medisinautomater

LES MER: Arrangerte Kreaton for fremtidens velferdstjenester

Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen i Lillestrøm er prosjektleder i SOL-prosjektet.

Satser på tjenesteinnovasjon og teknologi
Med færre hender i eldreomsorgen trengs nye innfallsvinkler for å imøtegå konkrete utfordringer i det daglige. Derfor har SOL-prosjektet særlig satset på tjenesteinnovasjon og teknologi. Førstnevnte handler om at de ansatte må endre sine arbeidsmåter, mens velferdsteknologi kan spille en viktig rolle i å gjøre brukerne mer selvstendige.

Karlstad kommune har testet hele ni ulike teknologiske løsninger. Alt fra medisinautomater til en «intelligent» dusj, hvor brukerne kan dusje selv.

– Erfaringene våre viser fremfor alt at velferdsteknologien utgjør en forskjell for brukerne. Man kjenner seg tryggere og mer selvstendig, samt at man klarer mye mer når man først har begynt å ta i bruk teknologien, forklarer Adenmark.

I løpet av prosjektperioden har mange ulike teknologiske løsninger blitt uttestet, blant annet automatiske medisindispensere.

Kols-pasienter inspirerte til nytt prosjekt
Underveis i prosjektet identifiserte SOL-prosjektet en brukergruppe med et særskilt behov for bedre samhandling mellom sykehus og kommune. Disse var kols-pasienter.

Dette har utledet i et nytt samarbeidsprosjekt i samarbeid med Ahus, fire kommuner (Ullensaker, Eidsvoll, Fet og Lørenskog), samt Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL).

I det nye prosjektet skal pasienter som innlegges på sykehuset intervjues om bakgrunnen for innleggelsen. Når de så kommer hjem igjen skal kommunene intervjue de på nytt for å høre om de kan si noe mer eller annet om bakgrunnen for innleggelsen. På denne måten ønsker man å fange opp eventuelle forskjeller som går på brukerhåndtering i helsetjenestene.

– Det vi håper med prosjektet er at vi får verre innleggelser og at pasienter og pårørende blir tryggere, og at helsepersonell som kommer hjem til pasienten vet hvordan de skal takle det som er i hjemmet, sier Karin Rønning, sykepleier i lungeteamet ved Ahus.

SOL-prosjektet er nå avsluttet, men innsikten lever videre gjennom prosjektdeltagernes arbeid og konkrete tiltak.

HER finner du sluttrapporten til SOL-prosjektet.