Karlstad øker bruken av medisinautomater

Det forteller Ann-Sofie Gustafsson til Sveriges Radio P4. Hun er utviklingsleder i vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun – og prosjektleder i SOL. Utprøving av medisinautomater har vært en av aktivitetene i dette prosjektet.

Som en del av SOL-prosjektet har 12 digitale medisindispensere blitt testet ut i den østlige bydelen av Karlstad. Automaten sikrer at brukeren har en trygg og riktig medisinbruk. Erfaringene med dette er så gode at tilbudet nå vil bli tilgjengelig i hele Karlstad.

– Vi vi tilby dette som et hjelpemiddel til de som er i stand til å håndtere medisinbruken selv, forteller Gustafsson til P4.

Medisinautomaten inneholder ferdig pakkede medisinposer som gjøres tilgjengelig for brukene til riktig tid. Maskinen varsler med tale, lyd og lys når medisinen er klar. Da er det bare å trykke på en knapp, så kommer medisinen ut av maskinen.

Riktig medisin til riktig tid er viktig for en del pasienter, uttrykker Marit Heiberg fra SOL.

– Rett dose til rett tid
Hovedprosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm er svært tilfreds med at SOL har bidratt til den sterke satsingen på teknologi i

prosjektets svenske kommuner.

– Bruk av medisindispensere er et av de mest vellykkede tilbudene innen velferdsteknologi, som SOL-prosjektet har tatt i bruk. Dette sikrer at folk får medisinen til riktig tid og i rett dose. For enkelte pasientgrupper er det avgjørende viktig å ta medisinen til samme tid hver dag, sier hun.