Arrangerte kreaton for fremtidens velferdstjenester

Nylig samlet prosjektet Support Quality of Life (SOL) norske og svenske aktører innenfor helse og IKT til en intens idemyldring, eller «kreaton» som det kalles. Begrepet «kreaton» brukes gjerne om bransjeovergripende idéutvikling (co-creation) og digital konseptutvikling (hackaton).

SOL-prosjektet har lenge jobbet for en digital visningsarena for velferdsteknologi, og dette ble deltagernes konkrete oppgave. Gjennom gruppearbeid skulle de få SOL-siden opp til versjon 2.0.

Samlingen hadde som mål å bringe kreative krefter sammen og øke etterspørselen etter brukervennlige tjenester som virkelig nytter. Nasjonale aktører i både Norge og Sverige kan ta med seg idéene og konseptene hjem og utvikle nye og bedre digitale helsetjenester.

Etterspør raskere utvikling
I følge prosjektleder Marit Heiberg fra Kunnskapsbyen i Lillestrøm, er mye av teknologien allerede på plass. Men det tar gjerne lang tid før velferdstjenestene tar den moderne teknologien i bruk.

– Målet vårt er å bidra til at det skal gå litt fortere, sier Heiberg.

Jeanette Louise Rønne, leder av Emerging Tech hos Evry, viste også til inspirerende eksempler på hvordan kunstig intelligens kan anvendes innenfor helsevesenet.

– Mennesker kan aldri byttes ut med maskiner, men kunstig intelligens kan hjelpe oss på områder hvor vi i dag legger ned mye ressurser på tidkrevende og rutinepregede oppgaver, forklarte Rønne.

Om SOL-prosjektet
Gjennom Interreg-prosjektet SOL samarbeider aktører innenfor helse, omsorg og utdanning i Värmland, Hedmark og Akershus om å utvikle arbeidsprosesser hvor digital teknologi kan tas i bruk. Velferdsteknologi kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltagelse.

Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige og Norge. Ulikheten øker potensialet for ny læring gjennom grenseregionalt samarbeid.

Her kan du lese rapporten fra Oslo kreaton 2018.