ecoINSIDE deler erfaringer fra massiv skolesuksess

Nye Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland kommune har allerede høstet stor oppmerksomhet for sin satsing på massivtre, biovarme og solenergi. Foruten et suverent klimaregnskap, redusert støy og et harmonisk skolemiljø, viser byggeprosjektet at det er fullt mulig for mindre landsbygdkommuner, å inkludere bio- og solenergi innenfor normale økonomiske rammer.

Gjennom deltagelsen i Interreg-prosjektet ecoINSIDE har Aurskog-Høland kommune fått styrket sin kompetanse på gjennomføring av byggeprosjekter med massivtre og solenergi.  Nå har prosjektet, med bistand fra kommunens prosjektledelse, utarbeidet en rapport som beskriver gangen i et vellykket og bærekraftig byggeprosjekt.

Klikk på bildet under for å lese hele rapporten.

Klikk på bildet for å lese rapporten.