Interreg har gitt liv til 13 Économuséer i Norge

Mylnå ble startet i 1930 og nåværende møllebygg ble reist i 1936. Møllebygget er tatt godt vare på med små endringer og tilbygg. Mylnå produserer i dag matmel etter tradisjonelle metoder på steinkverner og valsestol fra tidlig på 1900-talet. Dette, sammen med skallmaskin, platetørke og koppelevator er utstyr som man sjelden ser i bruk i dag, og det egner seg godt til maling av skallrike kornslag som havre og spelt.

Mylnå har inngått salgsavtaler med flere matvare- og bakerikjeder og melet er å finne i butikker fra Trøndelag til Bergen. Idun Industri står for salget til bakeri over hele landet. I kaféen Mylneriet AS, som er det første man møter når du kommer til mølla, kan man nyte en kaffe og godbit bakt på mel fra mølla.

Nå er Mylna utnevnt til Économusée, en tittel bare tolv andre virksomheter i Norge kan smykke seg med. Économuséene er et resultat av et mangeårig samarbeid gjennom Interreg Nordlig Periferi og Arktis-prosjektene Economusées Northern Europe (2008 – 2011), Craft International (2011 – 2013) og Craft Reach (2015 – 2018), som så langt har resultert i rundt 100 museer fra Canada til Jämtland.

Gjennom Interreg-samarbeidet arbeides det over landegrenser for å styrke kompetanse, verdikjeder og infrastruktur rundt våre gamle håndverkstradisjoner. Slik legger prosjektene til rette for ny kommersiell virksomhet, samtidig som man tar vare på utrydningstruet kulturarv.

Formidling og næringsutvikling på Vestlandet
Fra før har vi tolv eksisterende économuséer i Norge, alle på Vestlandet: ArvenAurlandskoenFjordtynnaHillesvåg UllvarefabrikkLedaal TeppeveverfabrikkOleanaOselvarverkstadenStine Hoff KunstglassSyse GardTønnegarden, Ullform og Ciderhuset.