Regjeringens budsjettforslag åpner for mer samarbeid om bærekraftig transport og grønn økonomi

I regjeringens budsjettforslag får Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) styrket finansieringen i 2018. Om budsjettet blir vedtatt kan norske partnere få økonomisk støtte til prosjekt innen innsatsområdene bærekraftig transport og grønn økonomi.

I 2017 mottok ØKS-programmet 330 000 euro i norsk medfinansiering. I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslås det en kraftig oppjustering av det norske bidraget.

– Vi kan med glede fastslå at den norske regjeringen foreslår å øke bidraget til 800 000 euro, tilsvarende 7,6 millioner norske kroner, sier Magnis Schönning, programsjef for Interreg ØKS.

Åpner for transport og grønn økonomi
Et positivt budsjettvedtak og klarsignal fra programmets overvåkningskomité vil bety at to innsatsområder åpnes for norsk medfinansiering: bærekraftig transport og grønn økonomi.

– Norsk deltagelse på disse områdene er avgjørende for at programmet skal nå sine målsettinger, understreker Schönning.

I 2018 er det planlagt to utlysninger av støtte til samarbeidsprosjekter gjennom Interreg ØKS. Den første åpner allerede 15. januar.

– I programmets forvaltende myndighet har vi forhåpninger om at norske midler er tilgjengelige til da, kommenterer Schönning.

Statsbudsjettet for 2017 ga reduserte rammer for flere Interreg-programmer, deriblant Interreg ØKS.

– Vi håper virkelig at budsjettforslaget om norsk medfinansiering blir godkjent av Stortinget, og at det vil finnes tilsvarende midler fra norsk side videre i programperioden, sier Schönning.

Endelig avklaring av Norges bidrag til ØKS-programmet skjer i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet i desember.