Interreg-støttet hydrogenprosjekt får internasjonal oppmerksomhet

Hannovermessen (24. – 28. april) er verdens største industrimesse. Messen er med sine 6 500 utstillere og mer enn 200 000 besøkende den viktigste møteplassen for industrien. Også i år stiller det norske hydrogenmiljøet med en stor stand på messen, der Interreg-prosjektet Blue Move for a Green Economy holder internasjonal lansering av sin nye mulighetsstudie for hydrogen.

Blue Move er sterkt representert i Hannover, her med prosjektpartnerne Bjørn Aronsson (Vätgas Sverige), Bjørn Gregert Halvorsen (NEL Hydrogen Electrolyser) og Ulrik Svendsen (NEL Hydrogen). Foto: Jon Eriksen
Blue Move er sterkt representert i Hannover, her med prosjektpartnerne Bjørn Aronsson (Vätgas Sverige), Bjørn Gregert Halvorsen (NEL Hydrogen Electrolyser) og Ulrik Svendsen (NEL Hydrogen). Foto: Jon Eriksen

– Det er faktisk enda flere her i år enn i fjor. Vi merker stor interesse for brenselscelleteknologi og hydrogen.

Alle de viktigste leverandørene av brenselcelle- og hydrogenteknologi er tilstede for å presentere sine produkter, forteller OREECs Jon Eriksen, som er prosjektleder i hydrogenprosjektet Blue Move for a Green Economy.

OREEC og Norsk Hydrogenforum deltar sammen med de største norske hydrogenbedriftene på messen, og vil spre informasjon om norske hydrogenaktiviteter og -aktører.

Under årets messe er «industri 4.0» det sentrale temaet. Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produktet selv kommuniserer med produksjonsmaskinene og gir dem instrukser.

Se foredraget der OREECs prosjektleder Jon Eriksen holder sin internasjonale presentasjonen av Blue Move for a Green Economys «Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon» øverst i denne artikkelen.