Ciderhuset i Balestrand er utnevnt til Économusée

Langs de irrgrønne liene som strekker seg opp fra Sognefjorden ligger noen av Norges minste og mest idylliske fruktgårder. Området er regnet som det eldste fruktområdet i Norge – her har frukttrærne blomstret helt siden vikingetida. Det store fjordbassenget sørger for svale somre og lune vintre. Perfekte forhold for dyrking av frukt i eliteklassen, med andre ord.

Samme område har en lang tradisjon for produksjon av sider og dram. Ved Ciderhuset i Balestrand har man tatt opp igjen produksjonen av de eksklusive dråpene, kombinert med formidling av nedarvet kunnskap og kulturhistorie i storslagne omgivelser.

Gamle tradisjoner gir ny knoppskyting
Nå er Ciderhuset utnevnt til Économusée, en tittel bare elleve andre virksomheter i Norge kan smykke seg med. Économuséene er et resultat av et mangeårig samarbeid gjennom Interreg Nordlig Periferi og Arktis-prosjektene Economusées Northern Europe (2008 – 2011), Craft International (2011 – 2013) og Craft Reach (2015 – 2018), som så langt har resultert i rundt 100 museer fra Canada til Jämtland. Gjennom Interreg-samarbeidet arbeides det over landegrenser for å styrke kompetanse, verdikjeder og infrastruktur rundt våre gamle håndverkstradisjoner. Slik legger prosjektene til rette for ny kommersiell virksomhet, samtidig som man tar vare på utrydningstruet kulturarv.

Ciderhuset høster fruktene av et mangeårig Interreg-samarbeid. Video: Visit Norway

Opplevelsene står i sentrum
Landbruks- og matminister Jan Georg Dale sto sammen med EU-ambassadør Helen Campbell for greinklippinga da Ciderhuset offisielt fikk tittelen som Economusée under en høytidelig åpningsseremoni sist helg.

Landbruks- og matminister Jan Georg Dale sto sammen med EU-ambassadør Helen Campbell (til venstre) for den symbolske greinklippinga som markerte at Ciderhuset er tatt opp i den eksklusive Économusee-familien. Foto: Halvor Storvik

– Dette er først og fremst en anerkjennelse fra et internasjonalt nettverk som setter håndverk i sentrum, sier Eli Grete Høyvik fra Ciderhuset til den lokale nettavisa Porten.no. Hun understreker nytteverdien av det internasjonale samarbeidet for å lage næring av gamle tradisjoner.

– Vi har fått profesjonell hjelp til å oppgradere formidlingsopplegget vårt, noe som gjør det enklere for oss å gi gode opplevelser til gjestene våre, sier Høyvik.

[faktaboks tittel=»Hva er et Économusée?» plassering=»ingen»] Et économusée er et levende visningssenter der hver håndverksbedrift kan vise sin produksjon til besøkende. Hvert économusée er tilrettelagt etter en 6-trinns modell for å gjøre besøket til en minnerik opplevelse: Innbydende resepsjonsområde, tilrettelegging for å oppleve håndverkere i arbeid, historisk formidlingsområde, formidling av moderne produksjon og innovasjon, dokumentasjonssenter og butikk. Mange av bedriftene har stor omsetning gjennom sine butikker og det vil i dette prosjektet tilrettelegges ytterligere for nettsalg. [/faktaboks]

Landbruks- og matminister Jan Georg Dale mener at Ciderhuset er en suksesshistorie, og et prakteksempel på hvordan man kan foredle og formidle gamle håndtverkstradisjoner.

– De har gjort et eventyrlig arbeid her gjennom mange år og skaffet seg et omdømme som en veldig sterk produsent og formidler av norske håndverkstradisjoner, sier Dale til Porten.no.

Formidling og næringsutvikling på Vestlandet
Fra før har vi elleve eksisterende économuséer i Norge, alle på Vestlandet: Arven, Aurlandskoen, Fjordtynna, Hillesvåg Ullvarefabrikk, Ledaal Teppeveverfabrikk, OleanaOselvarverkstaden, Stine Hoff Kunstglass, Syse Gard, Tønnegarden og Ullform.

Om Interreg Nordlig Periferi og Arktis
Med Canada og Russland som naboer i henholdsvis vest og øst dekker Interreg Nordlig Periferi og Arktis det meste av den eurarktiske sonen. Regionen deler utfordringer med tøft klima, spredt bosetting, lite innovasjon og lav tilgang til offentlige og private tjenester. Samtidig har området tilgang til enorme naturressurser, særlig innen fiskeri, mineralutvinning og petroleumsvirksomhet. Interreg Nordlig Periferi og Arktis bidrar til konkurransedyktige og bærekraftige samfunn ved å legge til rette for bosetting, arbeid, studier, besøk og investeringer.