Science for society styrker samspillet mellom forskning og næringsliv

Interreg-prosjektet Science for Society er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Lund, Aalborg og Aarhus, samt Oslotech og Region Midtjylland. Samlet har universitetene som deltar i samarbeidet flere tusen doktorgradskandidater og postdoktorer. Science for Society har som mål å skape en mer entreprenøriell kultur blant kandidatene og i universitetene og vise hvordan en forskerutdanning gir kompetanse og ferdigheter som er nyttige i næringslivet.

Prosjektet skal løse et paradoksalt problem: Næringslivet på utsiden av universitetene står på ingen måte i kø for å gi jobber til de skarpeste forskerhjernene etter at de er ferdig med sin PhD (doktorgrad) ved universitetene.

– Vi ser at næringslivet ikke alltid ser verdien av utdanning utover masternivå. Dette er synd, i en kunnskapsnasjon som Norge. Et fremtidig kunnskapssamfunn trenger høyt utdannede kandidater, uansett hvilke yrker de trer inn i, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i sin blogg.

I 2016 deltok over 200 ph.d.-kandidater fra UiO på aktiviteter i regi av Science for Society. Det satses på enda flere aktiviteter i 2017, blant annet en skandinavisk ph.d.-konferanse i Oslo med Oslotech og UiO som vertskap. Konferansen blir en felles møteplass for skandinaviske ph.d.-kandidater. Målsetningen er å bidra til større oppmerksomhet på verdiskaping fra akademia, større oppmerksomhet om karriereplanlegging, og en tettere interaksjon med industrien.

– Skal Norge lykkes med omstillingen til en ny og grønnere økonomi, er det avgjørende at akademia, arbeidslivet, offentlig sektor og kapital spiller sammen – men selvsagt uten at det skapes uheldige bindinger og føringer. De stedene som lykkes med å skape ny næring, arbeidsplasser og produkter kjennetegnes nettopp av et godt samspill mellom disse aktørene, skriver Ottersen.

Klikk her for å lese hele blogginnlegget.

Nylig ble behovet for – og nytten av doktorgrads- og forskningskompetanse diskutert under årets første Science for Society-konferanse. Under kan du se et innslag fra dansk TV2 fra konferansen,

scienceforsociety_konferanse_2
Video: tv2nord.dk

Maryia Khomich, doktogradsstudent ved Institutt for biovitenskap hadde mye positivt å si om arrangementet:

maryia-komich(1)
Maryia Khomich, doktogradsstudent ved Institutt for biovitenskap ved Univeristetet i Oslo.

– Konferansen gjorde det mulig for meg å stille bedre forberedt i et stadig skiftende arbeidsmarked. Det er viktig å kjenne til egne styrker og svakheter som PhD, og hvordan man bør «selge» sine nøkkelferdigheter til potensielle arbeidsgivere. Vi fikk mange gode råd og ble oppmuntret til å ha et åpent sinn, være nysgjerrige og til å tenke utenfor boksen, oppsummerer Kolmich.

Science for Society er støttet av Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak har så langt bidratt med nær 85 millioner euro til samarbeidsprosjekter på tvers av Sverige, Danmark og Norge. Du kan lese mer om prosjektene med norsk deltagelse i prosjektbanken.

LES MER: ØKS tilføres prosjektmidler