Øresund-Kattegat-Skagerrak og Botnia-Atlantica tilføres prosjektmidler

I statsbudsjettet for 2017 foreslo regjeringen reduserte rammer for statlig medfinansiering i flere Interreg-programmer. De grenseregionale A-programmene Øresund-Kattgat-Skagerrak og Botnia-Atlantica fikk ikke tildelt nasjonale midler i 2017.

Etter Stortingets behandling av budsjettforslaget er det klart at de to programmene likevel blir tilført nasjonale midler henholdsvis tre og to millioner kroner. I Øresund-Kattegat-Skagerrak er potten på tre millioner kroner er forbeholdt forprosjekter. Støttebeløpet har et tak på en halv million kroner per prosjekt.

Det er fortsatt mulig for norske aktører å delta som partner i et hovedprosjekt, men da uten den statlige medfinansieringen.

Du kan lese mer om rammer og vilkår for forprosjekt på Intereg Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmets nettsider.

Tilsvarende informasjon for Botnia-Atlantica finner du her.