Jobber for utviklingskorridor i nord

Mer enn én million mennesker bor langs aksen Tromsø – Luleå – Oulu. Nå har Tornedalsrådet igangsatt et interregionalt forprosjekt som tar sikte på åpne en arktisk utviklingskorridor for å styrke forbindelsene mellom regionene. Forprosjektet ledes av Storfjord kommune i Troms.

– Det er et stort og viktig forprosjekt som skal innlede en viktig korridor mellom landene på Nordkalotten, sier ordfører Sigmund Steinnes til avisa Framtid i Nord.

Forprosjektet, som er støttet av Troms fylkeskommune med 450 000 kroner, skal legge til rette for et større Interreg-prosjekt. Etter planen skal deltakerne søke om prosjektstøtte i juni i år.

Gjennom forprosjektet håper ordføreren og de andre involverte å ta de første skrittene mot mer samarbeid innen næringsliv, samferdsel, kompetansemiljø, energi og økonomi. Fra norsk side understreker Steinnes at verdiskapingen i Nord-Troms er stor, og at bedre flyt av både arbeidskraft, kompetanse og gods vil være et viktig tiltak for å åpne verdensmarkedene for regionen.

– Tiden for en slik utviklingskorridor er overmoden, sier Steinnes.

Samarbeidet handler ikke minst om å få på plass nye transportløsninger. I disse dager åpner en ny flyrute mellom nettopp Tromsø, Luleå og Oulu, og nå setter prosjektgruppen både vei og jernbane på dagsorden.