For tidlig å si hva Brexit vil bety for samarbeidet i Interreg

Hele 72,2 prosent av britiske velgere deltok i den historiske folkeavstemningen om landets framtid i Den europeiske union (EU) – gjerne omtalt som Brexit. I overkant av 17,4 millioner stemte for utmelding. Men seieren var langt fra overveldende. 48,1 prosent ville at Storbritannia fortsatt skal være medlem av EU.

[sitat navn=»Statsminister Erna Solberg (H)»] Vi trenger mer samarbeid, og ikke mindre. Det er i alles interesse.[/sitat]

Uklart hva som vil skje

Også her hjemme har mange fulgt Brexit-valget med spenning, ikke minst norske prosjektpartnere i Interreg-programmene Nordlig Periferi og Arktis og – ikke minst – Nordsjøprogrammet.

– Det er alt for tidlig å si hva Brexit-resultatet vil bety for Interreg-samarbeidet. Men hvis Storbritannia klarer å komme seg ut før 2020, blir det interessant å se om de også kan trekke sine midler fra Nordsjøprogrammet. Det vil være betydelige midler for dette programmet, sier norsk programkoordinator Kate Clarke i Hordaland fylkeskommune.

Nordsjøprogrammet er et samarbeidsprogram mellom sju land med kystlinje mot Nordsjøen, blant disse Norge. Fram mot 2020 skal programmet bidra til smart, inkluderende og bærekraftig vekst i Europa ved å fremme bedre tilgjengelighet, bærekraftig transport og miljøtiltak i hele regionen.

– Jeg vil anta at britene vil stå ved sine forpliktelser i forhold til finansiering av allerede godkjente prosjekter, men det vet vi ikke, sier Kate Clarke.

Statsminister Erna Solberg (H) mener at britenes valg om å gå ut av EU markerer et veiskille for europeisk samarbeid.

– Vi trenger mer samarbeid, og ikke mindre. Det er i alles interesse, uttalte hun i en direktesendt tale om «Brexit» fredag formiddag.

Pekepinn i september

Brexit kan også få følger for Nordlig Periferi og Arktis-programmet, hvor aktører i kystfylkene fra Rogaland og nordover samarbeider med partnere i blant annet Nord-Irland og deler av Skottland.

– Ingen har meldt seg ut av EU før, og det finnes ingen presedens på hvordan dette skal skje. Det er mange spørsmål som skal besvares, og mye jobb for britene, før vi vet hvordan de praktisk skal løse seg fra alt samarbeid, sier Clarke.

I september skal styringskomitéen i Nordsjøprogrammet møtes for første gang etter Brexit-avstemningen.

– Da får vi en pekepinn på hvordan de vil håndtere søknader med britiske partnere som ikke er godkjent ennå, om de vil forplikte seg til nye prosjekter i det hele tatt, sier Clarke.