Nå kan du sykle like raskt som proffene

Bilen er førstevalget når de fleste av oss skal til og fra jobb. Med elsykkel sykler folk dobbelt så mye som på en vanlig sykkel – både målt i kilometer, turer og som del av den totale transporten.

Sammenlignet med biltransport er framkomstmiddelet billig og helsefremmende – samtidig som elsyklene sparer miljøet for skadelige utslipp og veistøv. I tillegg er det enkelt å finne parkeringsplass…

Med Elsykkeldagene, som arrangeres i samarbeid mellom Østfold Energi, Grenserittet, Kirkens Bymisjon/Pedalen, Klima Østfold og Interreg Sverige-Norge, inviteres pendlere og andre med transportbehov til å prøve en elsykkel.

I slutten av april åpner Pedalen sykkelverksted dørene slik at du både kan prøvesykle og få svar på det du lurer på.

– Med en elsykkel jobber ikke motbakker og motvinden mot deg. Det går raskt å sykle store avstander på kort tid, og det uten å bli svett. Vi tror derfor at elsykkelen kan erstatte mange av de kortere turene man i dag bruker bilen til. I tillegg får man  mosjon og frisk luft på kjøpet, sier Rasmus Leiro, avdelingsleder på Pedalen.

Arrangementet er en del av prosjektet «Hele grønne vegen», som i 2015 fikk Interreg-støtte for å gjøre de 39 kommunene Follo, Østfold og Fyrbodal-regionen karbonnøytral innen 2030. Satsingen har et budsjett på rundt ti millioner kroner, hvorav drøyt halvparten gis i støtte via EUs fond for regional utvikling (ERDF) og de norske Interreg-midlene.

I løpet av prosjektperioden på tre år skal deltakerne legge til rette for at grenseregionen får flere lade- og tankingsanlegg, samt øke utbredelsen av klimavennlige fremkomstmidler. Gjennom prosjektet skal tematikken også løftes opp på høyeste nivå på lokalt og regionalt nivå, samtidig som man viderefører et allerede sterkt grenseregionalt samarbeid for erfaringsutveksling på klimafeltet. Prosjektet jobber også målrettet for å inkludere transportsektoren og andre deler av næringslivet i det grønne skiftet.

Elsykkeldagene arrangeres i Sarpsborg 26. april, Halden 27. april og Fredrikstad 28. april.