Samler 39 kommuner i ambisiøs, svensknorsk klimasatsing

Det ambisiøse, svensknorske klimamålet er allerede underskrevet at alle de 39 kommunene i grenseregionen Østfold-Follo-Fyrbodal. Gjennom det treårige Interreg-prosjektet «Hele grønne vegen» skal det grenseoverskridende klimapartnerskapet legge slagplanen for hvordan bilparken skal bli fossil-fri innen 2030.

Interreg-prosjektet skal bidra til at klimamålene blir godt forankret på høyt politisk nivå i alle 39 kommuner, støtte kommunenes klimastrategiske arbeid, bistå til at kunnskap og erfaringer deles mellom kommunene – og på tvers av riksgrensen. Målsettingen er å sikre kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for både kommuner, næringsliv og befolkning.

Østfold fylkeskommune er norsk prosjekteier. Det treårige samarbeidet har et totalbudsjett på om lag 8 millioner kroner, hvorav halvparten av kostnadene dekkes av EU og norske Interreg-midler.

– Dette vil gi viktige bidrag i utviklingen av grenseregionen og ikke minst i arbeidet med å koble broderfolket tettere sammen. Vi gleder oss til å følge utviklingen og se resultatene av innsatsen, sier Siv H. Jacobsen, nestleder i styringskomiteen i Interreg-programmet Grenseløst Samarbeid.

Styringskomitéen ga samtidig grønt lys for «Framtiden er blå i Svinesundsregionen», et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad kommune og Svinesundskomitéen. Det neste året skal partnerne koble bedrifter og kompetansemiljøer på begge siden av riksgrensen som vil og kan bidra til bærekraftig vekst innen sjørettede næringer.