Omfattende satsing på fornybar energi, fossilfri transport og klimatiltak er tuftet på ti års Interreg-samarbeid

Både ecoINSIDE og Green Drive Region bygger videre på tidligere Interreg-samarbeid, og innebærer en omfattende satsing på fornybar energi, fossilfri transport og andre klimatiltak. Prosjektene er tuftet på ti års Interreg-samarbeid.

[sitat navn=»Prosjektleder Trine Kopstad Berentsen, ecoINSIDE «] Det blir stadig viktigere å formidle kunnskapen fra prosjektene, både til de som skal ta de viktige beslutningene, til partnerskapet og til opinionen for øvrig.[/sitat]

I prosjektet ecoINSIDE skal en rekke bedrifter og kommuner samarbeide om demonstrasjon av innovative solenergi-løsninger. Dessuten skal prosjektet bidra til økt bruk av tre og andre klimavennlige materialer i offentlige bygg. Prosjektet skal også bidra til næringsutvikling med basis i avfall og restressurser.

I GreenDrive Region skal kommuner og næringsliv samarbeide om strategier og handlingsplaner for å øke bruken av kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff. Prosjektet har også konkrete målsettinger for utviklingen av infrastruktur for fornybare drivstoff-typer.

– Vi skal bidra til at offentlige aktører går i front for å ta i bruk alternative drivstoff. Økt satsning på elektrisitet og hydrogen i Hedmark og på svensk side, og mer bruk av biodrivstoff på norsk side, er noen av resultatene vi forventer fra arbeidet, sier prosjektleder Jan Carsten Gjerløw.

Samarbeider på tvers av prosjektene

Begge prosjektene markerte nylig oppstarten med felles prosjektsamling.

– Begge prosjektene skal bidra til at lokale, regionale klimamål nås. Vi ser derfor at det er en fordel å jobbe i fellesskap, på tvers av prosjektene. Dette gjelder ikke minst i utviklingen av gode kommunikasjonsstrategier. Det blir stadig viktigere å formidle kunnskapen fra prosjektene, både til de som skal ta de viktige beslutningene, til partnerskapet og til opinionen for øvrig, sier prosjektleder for ecoINSIDE Trine Kopstad Berentsen.

Bygger på Interreg-erfaringene

Kunnskapsbyen Lillestrøm har lang erfaring med ledelse av Interreg-prosjekter. Allerede i 2005 startet prosjektet Kunnskapsintensiv Næringsutvikling i Indre Skandinavia (KNIS). Samarbeidet for grønn næringsutvikling ble videreført med FEM- og FEM2-prosjektene.

– Gjennom tidligere prosjekter har vi utviklet et solid partnerskap som er i stand til å jobbe målrettet på begge sider av grensen, sier Berentsen, som kom inn som hovedprosjektleder i 2010.

I løpet av prosjektenes levetid har partnerne i Indre Skandinavia blant annet bidratt til:

  • Etableringen av flere energiparker på begge sider av grensen. Disse har blitt kraftfulle arenaer for innovasjon og læring innen fornybar energi.
  • Nye læringsarenaer som Energiutfordringen, Energy Camp, Energiparken og Lego valgfag har ført til økt interesse for energi, miljø og bærekraft blant ungdom.
  • Mer energieffektive bygg.
  • Nyetableringer og flere «grønne arbeidsplasser».
  • Ledende innen grønn vekst

– Den overordnede målsettingen er å styrke regionens konkurransekraft og skape flere nye arbeidsplasser gjennom grønn vekst, sier Berentsen.

Prosjektlederen mener at samarbeid over grensen er en dyd av nødvendighet for å nå ambisjonen om å bli ledende innen grønn vekst.

– Hver for seg blir Norge og Sverige for lite. Gjennom å samarbeide oppnår vi kritisk masse og får samtidig blikk på hele det regionale innovasjonssystemet. Nordmenn og svensker har dessuten mye å lære av hverandre. Her i Norge går vi gjerne rett på sak og er resultatorienterte, mens svenskene ofte har et skarpere fokus på selve prosessene. Blandingen av ulike innfallsvinkler gir resultater som vi ikke ville ha fått utenfor et slikt partnerskap, understreker Berentsen, og legger til:

– Som verktøy er Interreg dessuten en effektiv måte og jobbe på. Dialogen med sekretariatet er alltid pragmatisk og konstruktiv. Alt i alt er det ingen grunn til ikke å bygge videre på de gode relasjonene fra ti års samarbeid.

Om prosjektene
Prosjekteier for begge prosjekt er Kunnskapsbyen Lillestrøm. Det samlede norske budsjettet for ecoINSIDE er i overkant av 16 millioner kroner, for GreenDrive Region nærmere 10 millioner kroner. Begge prosjektene starter opp sommeren 2015, og varer i 3 år.

ecoINSIDE: Prosjekteiere er Kunnskapsbyen Lillestrøm og Arvika kommune.
Øvrige norske partnere: IFE, Bellona, Asplan Viak, Multiconsult, FUSen, HiOA, NSF, Norges Vel, Hurdal Kommune, Aurskog Høland Kommune, ØRAS, ROAF, EGE, NMBU, Greengas, Energiråd Innlandet, Klima- og energilaboratoriet på Otta, Østlandsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark avd. Evenstad, Regionrådet i Sør-Østerdal, Trysil kommune, Magnor Næringshage, HIAS og Hedmark Kunnskapspark.

GreenDrive Region: Prosjekteiere er Kunnskapsbyen Lillestrøm og Region Värmland.
Øvrige norske partnere: Skedsmo kommune, Aurskog Høland kommune, Hurdal kommune, Miljøstiftelsen Bellona, Energiråd Innlandet, Hedmark Fylkeskommune, Eidsiva Vekst, Elverum kommune, Tolga kommune og Ringsaker kommune.