Tilbake

Åpner for å integrere med Interreg

Den europeiske migrasjonskrisen stiller store krav til myndigheter og lokalsamfunn i hele Europa. Nå skal Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bidra til å fremme de gode integrasjonsverktøyene, sammen med regionens bedrifter. Foto: Joachim Seidler

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak er åpent for prosjekter som skal sette myndigheter, bedrifter og lokalsamfunn i stand til å takle flyktningestrømmen til Skandinavia.

I 25 år har Interreg lagt til rette for integrasjon og utjevning av forskjeller på tvers av europeiske landegrenser. Nå står mange europeiske land overfor nye utfordringer knyttet til flyktningestrømmen til kontinentet. Før den tredje utlysningen av støtte i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak bekrefter programsekretariatet at prosjekter som letter integrasjonen av flyktninger kan søke om økonomisk støtte.

Integrasjonsfremmende prosjekter er først og fremst aktuelle innen innsatsområdet sysselsetting og den spesifikke målsettingen om «å fremme økt sysselsetting i enkeltpersonforetak, små og nystartede bedrifter».

Eksempler på grenseregionale samarbeid som kan være aktuelle som støttemottakere er:

  • Tiltak som styrker integrasjonsperspektivet i bedriftsrådgivnings-systemet.
  • Tilpassing av eksisterende bedriftsfremmende støtteordninger til personer med utenlandsk bakgrunn.
  • Tiltak som legger til rette for rask etablering av bedrifter eid av personer med utenlandsk bakgrunn.
  • Tiltak som legger til rette for ansettelser av personer med utenlandsk bakgrunn.

Den tredje utlysningen av økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter gjennom Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak åpner 1. februar med søknadsfrist 4. mars. Utlysningen er åpen for samtlige av programmets fire innsatsområder. Denne utlysningen er åpen for prosjekter som omfatter delområdene Kattegat-Skagerrak og Øresund, men ikke for delområdeoverskridende prosjekter.

Interessenter i Kattegat-Skagerrak-regionen oppmuntres særlig til å søke innen innsatsområdene lavkarbonøkonomi og bærekraftig transport.

Tilbake