Ny og mer brukervennlig Interreg.no

Det er kommunikasjonsbedriften Prosesskompetanse AS som i samarbeid med Smart Media AS har utviklet den nye utgaven av nettstedet du besøker akkurat nå. Førstnevnte bedrift har i tillegg ansvar for formidling og drift av nettstedet, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Grete Ellingsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Grete Ellingsen, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Interreg er viktig for Norge for å styrke samarbeidet mellom regioner på tvers av landegrenser. Skal vi gjøre hverdagen bedre for innbyggere og næringsliv, må vi samarbeide om løsninger på mange områder, sier statssekretær Grete Ellingsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Resultatene teller
–  For meg er det viktig at sidene bidrar til å øke interessen for og synliggjøre mulighetene som ligger i Interregprogrammet. Dette gjelder ikke minst virksomheter som tidligere ikke har deltatt i Interreg, sier Ellingsen.

Interreg ble etablert i 1990 for å styrke naboregioner i EU som var blitt fjerne for hverandre etter 40 år med kald krig. Norge har deltatt siden 1996. I årene fram mot 2020 bidrar EU med 90 milliarder kroner til ulike Interreg-prosjekter, mange av disse med norsk deltakelse. Den norske statlige andelen av det europeiske regionsamarbeidet er på mer enn 100 millioner kroner per år. I tillegg bidrar de ulike deltakerne med tilsvarende beløp.

Interreg-redaktør Torkil Mardal Hanssen ser fram til å gå i dybden på nye Interreg.no
Interreg-redaktør Torkil Mardal Hanssen ser fram til å gå i dybden på nye Interreg.no

– Vi har formidlet kunnskap og resultater fra Interreg-programmene i 15 år. Målet har alltid vært å bidra til at mulighetene kommer «på radaren» i kommuner, hos forsknings- og utdanningsinstitusjoner og i bedrifter og organisasjoner. Ambisjonen for nye Interreg.no er i tillegg å reflektere en sterkere tematisk konsentrasjon og et skarpere fokus på effektene av samarbeidet, sier Torkil Marsdal Hanssen, redaktør for Interreg.no.

Nye Interreg.no vil ha flere dybdeartikler som synliggjør hvilken betydning prosjektene har hatt for folk og næringsliv.

– Interreg gir norske prosjektdeltagere mulighet til å utveksle kunnskap, kompetanse og erfaringer med aktører fra hele Europa. Dette er kjernen i Interreg; å bygge videre på det som er best og har størst overføringsverdi for de problemstillingene vi jobber med her hjemme, sier Hanssen, for anledningen i Amsterdam for å møte prosjektutviklere fra hele Nordsjøregionen.

Det er likevel ikke nok å være god, man må fortelle om det også, understreker redaktøren.

– På Interreg.no kan du både lese konkrete resultater fra pågående prosjekter, og langtids- og sideeffekter fra den norske Interreg-deltagelsen. Interreg bygger tillit og relasjoner som gir nye ideer og ny kunnskap på tvers av landegrensene.

Fleksibel og moderne
Nye Interreg.no er tilpasset kravene til universell utforming av IKT-løsninger. De nye nettsidene byr i tillegg på[sitat navn=»Statssekretær Grete Ellingsen»] For meg er det viktig at sidene bidrar til å øke interessen for og synliggjøre mulighetene som ligger i Interregprogrammet. Dette gjelder ikke minst virksomheter som tidligere ikke har deltatt i Interreg [/sitat] enklere søke- og filtreringsmuligheter når du søker etter nyheter, programinformasjon, arrangementer og utlysninger.

Nyhetsbrevet, fast fredagsmeny for svært mange i Interreg-familien, sendes fortsatt ut ukentlig, men med mulighet for å endre frekvensen.