Go back to events

Nordsjøregionen: Prosjektverksted (2. utlysning)

Dato

Start: 09.12.15 Kl: 13:00
Slutt: 10.12.15

Den andre utlysningen i Interreg Nordsjøprogrammet kunngjøres 15. januar 2015. I den forbindelse inviteres prosjektutviklere fra hele programområdet til et nytt interwork-event – prosjektverksted – hvor det er mulig å få tilbakemeldinger på prosjektideer fra et internasjonalt fellesskap av interreg’ere.

I løpet av dagene i Amsterdam gis det også nyttig informasjon om krav og søknadsprosess.

Endelig program og lenke til påmelding publiseres i løpet av kort tid.
Go back to events