Skal utrede sjøkorridor til Kontinentet

Prosjektet skal gjennomføre en analyse som blandt annet vil bygge på de nye retningslinjene i TEN-T, Connecting Europe Facility (CEF) og Clean Power for Transport- initiativet, samt Europa 2020- strategien. Fokuset i prosjektet er det regionale perspektivet. Det vil derfor bli utviklet verktøy for regional analyse for å optimalisere virkningene av TEN-T på regionalt nivå og på utviklinga innenfor transportnæringen.

Norge deltar ikke i transportdelen av Connecting Europe Facility (CEF), og finansieringsordninga knyttet til TEN-T er heller ikke en del av EØS- avtalen. En viktig del av EU-prosjektet blir derfor å undersøke hvilke muligheter naboland til EU som Norge har i TEN-T- nettverket, særlig med tanke på jernbane og maritime nettverk.

Møre og Romsdal fylkeskommune deltar i en forlengelse av prosjektet for å dekke et større geografisk område, og de var interessant som partner i prosjektet blandt annet fordi de tidligere har deltatt i Interreg-prosjektet StratMoS og fordi de deltar i undergruppa for Transport i Nordsjøkommisjonen.

Møre og Romsdals bidrag skal, når det er ferdig, inngå i en verktøykasse på prosjektets hjemmeside.