Alt klart for oppstart i nord

De rundt 170 deltakerne fra hele nordkalotten bidro til fullt hus under oppstartskonferansen «North meets the Arctic», som gikk av stabelen i Tromsø 18. og 19. november.

– Dette vitner om stor interesse for programmet, sier Iris Mäntyranta ved länsstyrelsen i Norrbotten, som er forvaltende myndighet for Interreg VA Nord i programperioden 2014 – 2020.

Godkjent før årsskiftet

Forslaget til samarbeidsprogram ble tidligere i høst oversendt til Europakommisjonen.

– Nordprogrammet er veldig godt og gjennomarbeidet. Jeg regner med at det kommer til å bli godkjent innen årsskiftet, sa Dorota Witoldson fra EUs generaldirektorat for regionalpolitikk (DG Regio) i sitt innlegg. Til en viss lettelse, får en tro, for alle aktørene som det siste drøye året har jobbet for å meisle ut kursen for det grenseregionale samarbeidet i de nordligste delene av Norge, Sverige og Finland.

Grenseløst felleskap

Så er det også mye som forener de nordiske naboene på nordkalotten, skal vi tro Knut Werner Hansen i Troms fylkeskommune.

– Vi har behov for å samarbeide, og det finnes allerede gode eksempler på samarbeid i vårt område. Det finnes også faktorer som bremser samarbeidet, og én av disse er infrastruktur. Derfor slår jeg med glede fast at en ny flyrute mellom Tromsø, Luleå og Uleåborg snart åpner for trafikk, sa Hansen i sin innledning under konferansen.

I løpet av dagene i Tromsø var det også satt av tid til et tilbakeblikk på perioden som nå er i ferd med å bli historie (IVA Nord, 2007 – 2013) og hvilke muligheter som åpner seg gjennom grenseregionalt samarbeid.

Les mer: Nord-programmet styrker samholdet

Gode eksempler fram i lyset

I løpet av forrige programperiode ble det gitt støtte til i alt 160 samarbeidsprosjekter. Under konferansen i Tromsø ble fire av disse løftet fram:

Nordic Business Link

Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEBB)

Northern Network on Climate Change

Indigee 2

Den nye programperioden åpner for finansieringsstøtte innenfor fire innsatsområder: Forskning og innovasjon, entreprenørskap, kultur og miljø, og felles arbeidsmarked.

Les mer: Innsatsområder i VA Nord

Første runde i januar

Den første søkerrunden i den nye programperioden åpner 15. januar og varer fram til 28. februar 2015.

Programmet er tildelt om lag 42 millioner euro fra EUs regionale utviklingsfond (ERDF), en økning på 8 millioner euro sammenlignet med perioden 2007 – 2013. I tillegg kommer nasjonal medfinansiering på ca 25 millioner euro fra Sverige og Finland, samt drøyt 17 millioner euro fra norsk side.

Oppstartskonferansen skal følges opp med infoseminarer i Norge, Sverige og Finland. Presentasjoner, manus og andre dokumenter fra konferansen i Tromsø finner du til høyre for denne artikkelen

bild north meet the arctic 1

Den nye programperioden ble sparket i gang i Tromsø i forrige uke.