Vital

Prosjektet skal utvikle helseteknologi med fokus på sikring av fall og hørselsproblemer.

Norsk prosjekteier

Sunaas sykehus

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2019 - 12.01.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 462 278 EUR

Total: 2 641 588 €