VIS – Velferdsinnovasjon i Skandinavia (forprosjekt)

Formålet med prosjektet er å sette fokus på hvordan velferdsinnovasjon i Danmark, Sverige og Norge kan væra med og sikra konkurransemessige fordeler for landene framover. De tre landene ses tradisjonelt som typiske representanter for det vi kaller den nordiske velferdsmodellen. De kjennetegnes av en stor offentlig sektor og mange av de tradisjonelle velferdstjenstene håndteres av offentlige institusjoner organisert rundt kommuner. Velferdsaktivitetene er primært skattefinansierte og håndteres av yrkesutdannet personale.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Agder

Prosjektperiode

01.09.2013 - 31.05.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 79600 Kjell

Total: 54 600 €