Virtuell møteplass

Erfaringene fra Interregprosjektet CINAI innovasjon (Creative Industries Nordic Action Initiative) og andre aktiviteter i bransjen tilsier at de som arbeider innenfor film- og mediebransjen ikke nødvendigvis er flinke til å samarbeide utenfor etablerte samarbeidsformer. Dette til tross for at produktene kunne ha blitt bedre (og rimeligere) om man hadde gjort andre valg. Et problem er at aktørene kjenner for lite til hverandre og hva den andre gjør, samt at tersklene for å komme innenfor etablerte nettverk er høye. Dette rammer i all hovedsak studenter, men også freelancere som ønsker seg inn på nye segmenter.

Produsenter av lavbudsjettsfilmer (eller store) kan med hell knyttet til seg musikere uten store markedsføringsapparat i ryggen, gjerne også studenter når de skal sette lyd til produktene sine og motsatt. Det er tusenvis av dyktige filmfolk/animatører/musikere som aldri når ut, og dette taper hele regionen på. Utviklingen går saktere, talenter forsvinner og gode samarbeid uteblir.

Formålet med prosjektet er å bygge en infrastruktur for nettverk i film- og musikkbransjen som skal samle, koordinere og presentere musikk, levende bilder og data på et nettsted, og fungere som arnested for samarbeid mellom aktørene. Målsettingen er på sikt å ha Skandinavias største og beste søkbare nettverk for musikk- og mediebransjen, på et høyt detaljnivå.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

26.03.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 120.000 Kjell

Total: 27865 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Innovatum AB