Via Mentoring

Stiftelsen Minerva har gjennom et nettopp avsluttet prosjekt sammen med Trondheim kommune høstet positive erfaringer gjennom et grenseoverskridende samarbeid. Opprinnelig var planen at disse skulle stå som søker også i en ny fase. Imidlertid måtte Trondheim kommune trekke sin deltakelse på grunn av manglende medfinansiering. Dermed ble Likestillingssenteret (tidligere Kvinneuniversitetet) på Hamar invitert inn i prosjektet.

Likestillingssenteret på Hamar ble etablert i 1983 og har opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor praktisk likestillingsarbeid gjennom utviklingsprosjekt, kurs og FoU virksomhet. Tilsvarende ble Stiftelsen Minerva etablert i 1995 som et ressurssentrum for for kvinner og menn i Sverige.

Prosjektet kan ses i lys av de ambisjoner som ligger i Europa 2020-strategien med hensyn til å få økt integrering og dermed økt sysselsetting i Sverige og Norge. Befolkningsutviklingen i begge landene vil i årene framover øke.

Norsk prosjekteier

Likestillingssenteret

Kontakt

  • Ree-Lindstad, Goro

    Likestillingssenteret

    467 467 31

    Send e-post

Prosjektperiode

01.04.2012 - 30.06.2014

Mer om prosjektet