Utveckling av internationell trafik på Nordkalotten

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

  • Hanssen, Ditlev

Prosjektperiode

15.04.2004 - 31.12.2006

Budsjett

Total: 340200 €