UNISKA 2014

UNISKA 2014 vil rette på de administrative problemene som har oppstått i tidigere prosjekt i god tid før nesta programperiode, som gir mulighet til å søke midler til et større prosjekt og finne løsninger for bedre fungerende samarbeid og konsensus ved prosjektplanlegging.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Prosjektperiode

01.04.2012 - 31.03.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 246 828 Kjell

Total: 58423 €

Andre partnere

Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Akershus/Oslo
Høgskolen i Østfold