Unge og empowerment

Prosjektet skal spesielt arbeide for å fremme helse blant ungdommer, ikke minst gjennom forebyggende helsearbeid.

Empowerment handler å gi ungdommene mestring over eget liv. Til sammen åtte fritidsklubber i Norge og Sverige involveres.

Norsk prosjekteier

Ungdom & Fritid

Prosjektperiode

30.03.2010 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 28199 Kjell

Total: 42832 €

Mer om prosjektet