To land – én elv

Prosjektet bygger videre på resultater og forslag til tiltak i prosjektet Vänerlaksens frie vandring. Gjennom prosjektet skal partnere på begge sider av grensen gjennomføre flere tiltak med to mål for øyet; både å øke bestanden av villfødt Klarälvslaks og -ørret og å bedre tilstanden til de unike miljøene og de andre artene som fins i elva. Blant tiltakene har noen et langsiktig perspektiv, mens andre skal gi resultater på kort sikt. Det handler blant annet om miljøtilpasset vannregulering, høyeffektive fiskepassasjer forbi kraftdammene og restaurering av levemiljøer i elva.

Bestanden av vill Klarälvslaks og -ørret er på under fem prosent av bestanden som levde her på 1800-tallet. Også andre arter har hatt en negativ uvikling. Ettersom elva med sitt biologiske mangfold og økosystem ikke merker noe til riksgrensen, må vi ha et grenseoverskridende perspektiv på forvaltningen og et nært samarbeid for å fremme, beskytte og gjenskape viktige naturverdier.

Fullstendig prosjektbeskrivelse

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

15.03.2017 - 14.03.2020

Prosjektnettside

https://tvalanderenelv.eu/

Andre partnere

Havs- och vattemnyndigheten
Miljødirektoratet