TEC

I dette prosjektet skal det utvikles et kartleggingsverktøy for å avdekke effektene av skadelige stoffer, vannregulering og klimaendringer i den finsk-, norsk-, russiske grenseregionen.

Målet med prosjektet er å utvikle verktøyene som brukes av miljøvernmyndigheter og forskere ved vurderingen av konsekvensene av utslipp til luft, regulering av vassdrag og klimaendringer. Disse verktøyene er vurderingssystemer basert på miljøovervåking og forskning av meteorologiske, hydrologiske og økologiske modeller.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Finnmark

Prosjektperiode

01.03.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 2030000 Kjell

Total: 212852 €

Andre partnere

Finland:
• Lapland ELY- centre (Lead Partner)
• Finnish Environment Institute – SYKE
Norway:
• The County Governor of Finnmark
• Institute for Air Research (NILU)
• Akvaplan-niva/ NIVA
• University of Tromsø
• Bioforsk Svanhovd
Russia:
• Kola Science Centre – INEP
• Hydromet – Murmansk
• Pasvik Zapovednik