Symbioma

Sirkulærøkonomi åpner opp for nye forretningsmuligheter for industri, og særlig SMB-er. Det man tidligere anså som et avfallsprodukt kan bli en ny ressurs. Prosjektet sikter seg inn på en sirkulær transformasjon og å skape viktige bidrag til økonomisk utvikling, miljø og entreprenørskap i rurale områder basert på sirkulærøkonomi.

Norsk prosjekteier

NIBIO

Prosjektperiode

01.06.2019 - 31.05.2022

Budsjett

Total: 1 561 816 €

Andre partnere

Future Eco North, Sweden

Institute of Technology Sligo, Ireland

Luleå University of Technology