SWAN

SWAN – Song Writers of the Arctic Network

Dette forprosjektet møter utfordringen med få profesjonelle nettverk og lav tilgang til det globale markedet for musikkprodusenter i NPA-regionen. Prosjektet skal legge til rette for regionale og transnasjonale klynger og workshops for å bringe produsenter og representanter for den globale musikkindustrien nærmere sammen.

Norsk prosjekteier

Vefsn kommune

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.04.2016

Budsjett

Total: 44 983 €

Andre partnere

Culture Academy (SE)

Sibelius Academy (FI)

Songwriters Academy (SE)