STRAKKS

STRAKKS er et byutviklingsprosjekt mellom danske og norske kommuner, fylkeskommuner og kunnskapsmiljøer. Prosjektet skal etablere «urbane laboratorier» for utprøvning av nye modeller og konkret inngrep i byutviklingen. Målet er å etablere nettverk, styrke kompetansen og utvikle modeller for å kombinere triple-helix (næringsliv og kunnskapsmiljøer og forskning) og byutvikling, for å fremme kunnskapsbasert byutvikling.

Prosjektet er godkjent med vilkår. Vilkårene må oppfylles innen 8. juni 2009.

Norsk prosjekteier

Skedsmo kommune

Prosjektperiode

01.07.2009 - 30.06.2012

Budsjett

Total: 1 197 200 €

Andre partnere

Aalborg Kommune – Lead Partner
Aalborg Universitet
Akershus fylkeskommune
Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo (aho)