Startup Xchange

Overordnet mål med prosjektet er å skape en interregional inkubatortjeneste (Startup Exchange Program) som forener styrkene til de respektive inkubatormiljøene på hver side av grensen. For målbedriftene skal dette føre til økt konkurranse- og internasjonaliseringskraft, som gir høyere suksessrate og evne til å skape nye arbeidsplasser i sine regioner. Prosjektet ledes av Peak Region AB og Connect Trøndelag.

Kr 340 000 er innvilget i norske interregmidler og 80 644 euro i EU-midler. Totalt prosjektomfang er på 1,97 mill. NOK

Norsk prosjekteier

Connect Trøndelag